• .

GRADBENE STORITVE

  • Adaptacija starejših objektov
  • Naprava toplotno – izolacijskih fasad
  • Obnova spomeniško zaščitenih objektov
  • Izdelava zahtevnejših klasičnih fasad, vključno z restavratorskimi deli
  • Gradnja stanovanjskih in poslovnih objektov
  • Gradnja nizkoenergijskih hiš
  • Ureditev okolja
  • Mizarske storitve