• .

REFERENCE

Večstanovanjska hiša Heroja Staneta 14

Obnova spomeniško zaščitene fasade

Večstanovanjska hiša Taborska 22

Obnova večestanovanjske hiše

Muzej NOB

Obnova muzeja